Informacje o projekcie

Projekt "Regionalne Partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.
Platforma partycypacji społecznej w warstwie prezentacji jest wspólnym i jednolitym systemem dla całego partnerstwa. Zaplanowane rozwiązanie ma pozwolić na prowadzenie dialogu z użytkownikami przy wykorzystaniu mechanizmów ePUAP dzięki usłudze udziału w konsultacjach społecznych oraz bezpośrednią dwustronną komunikację pomiędzy urzędem a mieszkańcem, którą każdy z partnerów – mimo korzystania z jednego rozwiązania – będzie mógł robić w sposób niezależny od innych.
Portal umożliwia ponadto mieszkańcom gmin – partnerom projektu, łatwy dostęp do e-usług z zakresu: konsultacji społecznych, budżetów jednostek współrealizujących projekt oraz dostępu do informacji publicznej.
System umożliwia urzędom partnerów projektu publikowanie komunikatów związanych z prowadzonymi konsultacjami społecznymi, naborami projektów do budżetów partycypacyjnych oraz innych. Komunikaty te mogą być również dystrybuowane na wspólną aplikację mobilną. Aplikacja mobilna, oprócz odbierania przez mieszkańców komunikatów przesyłanych przez odpowiednie urzędy, umożliwia komunikację w drugą stronę, umożliwiając przesyłanie zgłoszeń do urzędów (np. o usterkach czy zagrożeniach).
TOP